Gabinet rehabilitacji.

Rehabilitacja

W Klonowa Spa & Sport prowadzony jest Ośrodek korektywy i kompensacji młodzieży z wadami postawy, w ramach którego zabiegi refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia a także świadczone są  odpłatne komercyjne usługi rehabilitacyjne .

Zabiegi rehabilitacyjne refundowane przez NFZ

Zajęcia odbywają sie w cyklach dziesięciodniowych na podstawie skierowania lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego.

Zabiegi rehabilitacyjne komercyjne