Zabiegi rehabilitacyjne refundowane przez NFZ

Celem ośrodka jest wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci i młodzieży, w wieku od 4 do 18 lat oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się nieprawidłowości poprzez działania edukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne.

W programie zajęć jest:

-badanie lekarskie

- badanie fizjoterapeutyczne

- gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej oraz zajęcia na pływalni z elementami korekcji

- indywidualnie ułożona terapia ukierunkowana na potrzeby danej wady, w tym:

    - gimnastyka korekcyjna

    - terapia manualna

    - zajęcia na pływalni z elementami korekcji

- instruktarz ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu

W ośrodku pracuje trzech terapeutów, którzy zajmują się wczesną diagnozą i korygowaniem wad postawy, poprzez ćwiczenia asymetryczne, terapię manualną i zabiegi fizyko-terapeutyczne. Analiza parametrów skrzywienia i wybór odpowiednich wzorców ruchowych kończyn górnych, dolnych, wzorców łopatek, miednicy, głowy lub tułowia, pozwala na uzyskanie korekcji kręgosłupa w przestrzeni w trzech płaszczyznach, niezależnie od ilości łuków skoliozy. Terapia prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych ma na celu utrwalenie osiągniętej korekcji i przygotowanie dziecka do wykonywania codziennych aktywności przy optymalnie poprawnym ustawieniu kręgosłupa i miednicy.

Duża różnorodność pozycji, bodźców, zadań ruchowych czynią terapię interesującą i skuteczną dla pacjentów.

Program zajęć obejmuje:

- ćwiczenia metryczne

- terapię manualną, która polega na zastosowaniu odpowiednich technik mobilizacji lub manipulacji oraz praca na tkankach miękkich, pozwalająca przywrócić zaburzoną biomechanikę stawów, zwiększyć zakres ruchu i zmniejszyć dolegliwości bólowe

- zabiegi fizykoterapeutyczne m.in.: elektrostymulacja, która jest zabiegiem polegającym na wywołaniu skurczu mięśnia za pomocą impulsu prądu.    Pacjent podczas tego zabiegu odczuwa mrowienie i delikatne skurcze mięśnia.

Zajęcia odbywają sie w cyklach dziesięciodniowych na podstawie skierowania lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego.