Gimnastyka korekcyjna w wodzie. Zajęcia są  skierowane do dzieci od 7 do

13 roku życia z wadami niewymagającymi jeszcze postępowania

rehabilitacyjnego, u których wady postawy są wynikiem słabego

umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy

ciała. Korektywa w znacznym stopniu przyczynia się do wzmocnienia

odporności dziecka, koryguje wady postawy, rozwija mięśnie, wpływa na

prawidłowy rozwój fizyczny. Zajęcia w wodzie odbywają się w odciążeniu i

są ciekawsze dla ćwiczących dzieci.


Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu.